Bestuur VvE weet door adequaat optreden instorten gevel te voorkomen

Tekening flatsEnige jaren geleden waren de dilatatievoegen vernieuwd en waren er onregelmatigheden geconstateerd maar weinig aandacht aan geschonken. De huismeester van het flatgebouw zag de laatste tijd de buitengevel op een aantal plaatsen steeds verder naar buiten komen. Onderzoek wees uit dat het metselwerk ter hoogte van de verdiepingen niet in orde was en dat het steeds verder naar buiten gedrukt werd tot wel 50 mm van zijn oorspronkelijke plaats.

In eerste instantie werden er verschillende aannemers verzocht om een oplossing aan te dragen en een prijs hiervoor te geven, maar gezien de omvang en de hoogte van de gevel (60 meter) zagen de meeste aannemers ervan af.

Totdat er contact met Ervas werd opgenomen, waarbij de samenwerking vanaf de start zeer goed verliep. Ervas heeft in nauw overleg een plan ontwikkeld om deze klus op een efficiënte en veilige manier aan te pakken. De technische commissie van VvE was direct zeer enthousiast over het plan, zodat Ervas de opdracht kreeg om het verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Wat was er aan de hand?

Naar buiten gedrukte gevel Doorgemetseld gevelmetselwerk Ontstane spanningen in metselwerk

De flat is gebouwd in het begin van de jaren 60 en bestond uit twee gedeeltes. Een gedeelte van 9 etages en een gedeelte van 17 etages, met daartussen een kern waar zich de liften en trappenhuis bevinden.

Deze kern is aan de binnenzijde van beton en de buitenzijde van metselwerk, het metselwerk was zonder duidelijke onderbreking van onder tot boven opgetrokken uit één stuk van wel 60 meter.

Normaliter wordt metselwerk bij kopgevels van flats per etage onderbroken en bij de daarboven gelegen etage weer opnieuw ondersteund door een betonrand, zodat de hoogte nooit meer is dan 2,8 meter. Bij deze flat was dat tijdens de bouw anders opgelost. Het mag een wonder heten dat het al die jaren nog is blijven zitten.

Doordat het een stapeling was van 60 meter hoog metselwerk en er stenen uitgedrukt werden, met name aan de onderzijde, werd het risico steeds groter dat de gehele gevel naar beneden zou komen; als een domino effect. Uit onderzoek door Ervas kwam ook nog naar voren dat er geen of nauwelijks spouwankers waren gebruikt voor de verankering in het metselwerk.

 

Omdat het om een groot aantal te storten meters betonbalk ging was het nodig een efficiënt systeem te maken waarbij zo min mogelijk metselwerk uit de gevel verwijderd werd, daarbij moest het metselwerk ondersteund worden over de gehele lengte. Hiervoor is een haak/klem geconstrueerd die om de meter in het metselwerk werd aangebracht, waarna het metselwerk geheel ineens verwijderd kon worden. Deze haak diende tevens voor bevestiging van de glijkist om het storten van de betonbalk mogelijk te maken. Na het storten van de betonbalk werd er een laag stenen terug gemetseld waarna de haken konden worden verwijderd.

Schematische weergave

Doordat vooruit een goed doordacht systeem is toegepast kon er continu doorgewerkt worden, waarbij  op zoveel mogelijk steiger etages tegelijk werkzaamheden werden uitgevoerd. Dit heeft de totale bouwtijd aanzienlijk verkort, waardoor de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt bleef en er aanzienlijk op de kosten kon worden bezuinigd.

Op de steiger