Behoud van Hollandse Molens

Een in het Hollands landschap typerend bouwwerk als een molen staat bol van antieke techniek. De tand des tijds tast echter de stenen molens aan: de romp van dit type molen is al van oudsher ‘lek’.

Molenrenovatie door ErvasRestauraties hebben tot nu toe het probleem niet op kunnen lossen. Met moderne techniek heeft gevelspecialist Ervas, in nauwe samenwerking met de TU Delft en de TU Leuven, een passende oplossing gevonden.

Tot nu toe zijn twee stenen molens met de nieuwe techniek te lijf gegaan: de museummolen De Valk in Leiden en de Pendrechtse molen in Barendrecht. Onderzoek en praktijkproeven leerden dat een gecombineerde ingreep noodzakelijk was: injecteren én hervoegen.

Alleen maar hervoegen – veelal voor de zoveelste keer – is absoluut niet voldoende. De door Ervas en TU Delft geadviseerde methode is de enige die zekerheid biedt op een duurzame oplossing.

 

 

Coating proef   Molenrenovatie door Ervas

In de praktijkproeven is vast komen te staan dat het injecteren met een mine-rale grout geen soelaas biedt. Voor het injecteren van de molens is een speciale hars ontwikkeld, die na regenproeven heel effectief bleek. Na het injecteren zijn de voegen uitgehakt en de muren opnieuw gevoegd met een ook weer speciaal samengestelde specie. Uit de praktijk blijkt dat de kennis en ervaring van Ervas toonaangevend zijn. Samenwerking met de TU Delft is in dit specifieke geval zeer vruchtbaar gebleken.

Ervas bij de Molen

Op de steiger bij de Molen