115 Woningen Blaricum weer veilig

115 Woningen Blaricum weer veilig

Bij grootschalige renovatie en verduurzaming van de Blaricumse woningen kwam aan het licht dat de beganegrond vloeren bestonden uit beschadigde kwaaitaal elementen. Deze kwaaitaal elementen hadden een sterk wisselend schadebeeld en een grote overspanning van 5,5 m. De woningbouwvereniging, eigenaar van de woningen, wenste een duurzame en betrouwbare oplossing en kreeg deze met het Ervas Support Systeem. De belangrijkste reden voor de keuze van de woningbouw vereniging voor het Ervas Support Systeem was de bewezen kwaliteit en lange levenduur. Tevens gaf de snelle montage zonder overlast naar de bewoners de doorslag.

Schematisch overzicht van de Ervas Support Systeem onder de kwaaitaal vloeren

Corroderende wapening in de vloerliggers

Het aanbrengen van de Ervas Support Systeem onderde aangetaste vloerliggers

 

 

Terug naar overzicht