Afdichten kelderwand van buitenaf

 • Een compleet systeem voor-buitenwanden.
 • Bestand tegen hoge waterdruk.
 • Snelle waterafvoer.
 • Een prefentief en duurzaam systeem ook in een agresief milieu.
 • Beschermt u gebouw tegen aantasting.

Voor het op de juiste wijze dichtmaken van nieuw te bouwen kelderwanden is expertise en kundigheid van groot belang. Herstel van lekkages en vochtproblemen achteraf leidt vaak tot hoge kosten, ontevreden opdrachtgevers en uitlopende planning. Afdichting van buitenaf betekend afdichting op de plaats waar vocht zou kunnen intreden. ERVAS is ook op dit specialisme een kundige en betrouwbare partner.

Afdichten van buitenaf

Welke behandeling is nodig?
Bij de keuze van behandeling spelen meerdere factoren een rol, zoals:

 • Betreft het een betonnen of metselwerk wand?
 • Kan van buitenaf gewerkt worden of alleen van binnenuit?
 • Is sprake van grondvocht? Van water zonder druk? Van water met hoge druk?
 • Is een bitumen beschermlaag voorzien?
 • Hoe zit het met de aansluiting met de vloer?
 • Zijn er te behandelen grindnesten, doorvoeren, dilataties?
 • Is warmte-isolatie en drainage gewenst?

Ervas adviseert en voert uit, eventueel na inspectie
Indien u Ervas vroegtijdig inschakelt is een helder advies en gefundeerde prijsopgave het gevolg.

Mogelijke behandelingen van de buitenzijde van nieuwe kelderwanden

1. Voorbereiding en bereikbaarheid

 • De kelderwanden dienen goed bereikbaar te zijn, met voldoende veilige werkruimte. Indien dat niet (meer) mogelijk is, kan Ervas ook van binnenuit werken. Voor meer informatie over het afdichten van kelderwanden van binnenuit, klik hier.
 • Indien nodig wordt de ondergrond voorzien van een schraaplaag.

2.a Horizontale afdichting ter plaatse van wand-vloer aansluiting

 • Op de plaats waar de wand op de betonnen fundering gaat worden gebouwd wordt eerst de ondergrond door Ervas specialisten mechanisch gereinigd en bevochtigd, zowel voor binnen als buitenmuren.
 • Indien nodig wordt de ondergrond voorzien van een schraaplaag.
 • Hierna wordt, aan beide zijden ca. 10 cm breder dan de wanddikten, een tweelaagse verkiezeling aangebracht.
 • Bij metselwerk: de eerste aan te brengen steenlaag ‘vers-in-vers’ vermetselen.
 • Bij beton: op de fundering eerst een spritzlaag aanbrengen bestaande uit de ERVAS afdichtingsmortel 1:1 met kwartszand.
 • Zo nodig worden grindnesten hersteld
 • Hierna volgt verdere afwerking als omschreven bij button AFDICHTEN KIM.

2.a Wandafdichting bij grondvocht

 • De wanden worden door Ervas specialisten mechanisch gereinigd, zodat er een schone, ruwe ondergrond ontstaat.
 • Eventuele grindnesten in beton worden gedicht
 • Indien nodig wordt de ondergrond voorzien van een schraaplaag.
 • Na bevochtigen wordt éénmaal verkiezeld en vervolgens tweemaal Ervas Elastomortel aangebracht.
 • Bij metselwerk: om een scheuroverbruggende afdichting te bereiken wordt vervolgens de ondergrond met water en Ervas Kiesol 1:1 voorbewerkt, waarna Ervas Sulfiton Spuitcoating wordt aangebracht.
 • Bij beton kan de waterdichtheid nog worden verbeterd met het opbrengen van een laag Ervas Kiesol. Deze laag reduceert de capillaire werking (wateropname) en verbeterd de chemische resistentie.

2.c Afdichting met bitumen bij grondvocht en water zonder druk

 • De wanden worden door Ervas specialisten mechanisch gereinigd, zodat er een schone, ruwe ondergrond ontstaat.
 • Eventuele grindnesten in beton worden gedicht
 • Indien nodig wordt de ondergrond voorzien van een schraaplaag.
 • Na bevochtigen wordt éénmaal verkiezeld met Ervas Verkiezeling
 • Vervolgens wordt een 2 laagse bitumen beschermlaag aangebracht, met medeneming van de uitkragende vloerplaat en de vloerdikte (min. 10 cm.).
 • Tenslotte wordt een beschermende Ervas Drainagemat aangebracht, zodat geen waterdruk en zandschuifkrachten op de wanden ontstaan.
  Afdichten van buitenaf   Afdichten van buitenaf

   

2.d Wandafdichting met bitumen bij grondvocht en water met hoge druk

 • De wanden worden door Ervas specialisten mechanisch gereinigd, zodat er een schone, ruwe ondergrond ontstaat.
 • Eventuele grindnesten in beton worden gedicht
 • Indien nodig wordt de ondergrond voorzien van een schraaplaag.
 • Na bevochtigen wordt éénmaal verkiezeld met Ervas Verkiezeling
 • Vervolgens wordt een 2-laags bitumen beschermlaag en tweemaal Ervas Sulfiton Wapeningsvlies ingebed aangebracht.
 • Niet geheel vlakke ondergronden worden voorzien van 2-componenten Ervas Verkiezeling
 • Tenslotte wordt een beschermende Ervas Drainagemat aangebracht, zodat waterdruk en zand-schuifkrachten geen vat op de wanden hebben.